Galleri Fetsund
DSC_3716
DSC_7120
DSC_3664
DSC_7119
DSC_3666
DSC_6894
DSC_7053
20180801_122103
20180726_151140
20180727_144610
20180730_081831

2018
Fetsund ny busslomme og kollktivfelt rv.22
Verdi: 5 mill.
Byggherre: Statens vegvesen
HE: Trasé AS


Bygging av en busslomme med plass til oppstilling for 2 busser ved Rv.22 øst for Fetsundbrua samt bygging av 2,5m bredt GSV fra bussholdeplass til eksisterende GVS.

Utbredelse av en kjørefelt for etablere et minikollektivfelt ved Rundkjøring langs Fetveien, strekninger på ca. 65m.

Prosjektet ved trafikkert vei med ÅDT >15000 over brua med rushtrafikk mellom 06:30 til 08:30 og fra 15:30 til 17:00.

Arbeidene kreves god planlegging av arbeidsvarsling og trafikkavvikling for at busser og bilister som trafikkerer strekningen skal gå uhindret i anleggsperioden.