Galleri Nordbyveien
IMG20220718140300
IMG20230616131510
Message_1668162344478
IMG20220603202954
20220822_110526
20220907_103846
20220614_130359
20220427_145044
20220805_115212
20220621_105017

2019-2020
Fv. 1378Nordbyveien

Verdi: 14 mill.
Byggherre: Viken
HE: Trasé AS


Bygging av ny rundkjøring, fortau og sykkelfelt

150 meter veg og 200 meter fortau på begge sider av vegen, etablerin av grøntarealer, plasstøpt støttemur.

ny felles adkomstveg til 4 boliger, tiltak på eksisterende va-ledninger/kummer for å tilpasse ny situasjon.