Galleri Bøler
IMG_20230822_073414
IMG_1492
IMG_20230822_072948
IMG_20230822_072814
IMG20221104100944
IMG_20221129_143444090
IMG_20220302_134157919_HDR
IMG_20221117_094801935_HDR
IMG_20221104_123418890_HDR

2021-2022
141-BYM-2020 Ytre Ringvei sykkelfelt
Verdi: 46 mill.
Byggherre: Bymiljøetaten
HE: Trasé AS


Etablering av 800 meter lang strekning med opphøyde røde sykkelfelt på begge sider av veien.

Ca. 4000 m av kantstein, både gjenbruk og ny.

Etablering av overvanns anlegg og drenerings anlegg samt nye regnbed for lokal overvannshåndtering.

Masseutskifting.

Etablering av nye føringsveier for elektro.

Nye belysningsmaster.

Støttemur.

Etablering av rekkverk og gjerde.

Steinarbeider.

Oppgradering av bussholdeplasser.

Omlegging og etablering av nye føringsveier for signalalnegg.

Etablering av grøntarealer.

Reasfaltering av hele veibane, oppmerking.

Utarbeidelse av skilt og vedtaksplaner